PASSIVERINGSBETECKNING

slide2

Enligt SS-ISO 2081:2008

Enligt denna nya standard så finns det en ny beteckning för passiveringsskiktet.

 

/A = Blåpassivering    exempel: Fe/Zn12/A     som betyder ”12my blå & zink på stål”
/C = Gulpassivering    exempel: Fe/Zn12/C     som betyder ”12my gul & zink på stål”
/F = Svartpassivering    exempel: Fe/Zn12/F     som betyder ”12my svart & zink på stål”

 

Dessa gamla beteckningar gäller fortfarande och finns ofta med på ritningar.

1A, alternativt – C 1 = Blåkromat/passivering
2C, alternativt – C 2 = Gulkromat/passivering
2D, svart alternativt – C 4 = Svartkromat/passivering
Bara 2D anger att det ska vara grönkromatering, men när man lägger till ”svart” efter 2D, så ska det vara svartkromatering, den gamla beteckningen för grönkromatering är C3.

 

Exempel: Fe/Zn 12c 2C = ”Fe”grundmaterial, ”Zn”med en beläggning av zink, 12 står för min. skikttjocklek av zinkbeläggningen (12my), det lilla c efter 12:an betyder att man vill ha ett kromatskikt eller passiveringsskikt på detaljen (kallas även för ett ytomvandlingsskikt) och det sista ”2C” betyder vilken typ eller nyans av ytomvandlingsskikt man vill ha. I detta fall står 2C för gul.

 

Skillnaden mellan kromatskikt och passiveringsskikt är att kromatskikt är ett ”6-värt krom” som anses vara en miljöbov, man går mer och mer över till passiveringsskikt som är ett 3-värt krom (miljövänlig).