KVALITET & MILJÖ

kvalitet

Kapacitet
Ett brett utbud av tjänster gör att vi enkelt kan möta kunders unika behov, både när det handlar om små produkter som elförzinkning av skruvar eller förkromning av en kofångare. Tack vare att vår fabrik är verksam dygnet runt, kan vi leverera stora order med en av branschens snabbaste leveranstider.

 

Kvalitét
Genom ständig utveckling och förbättringar av våra processer säkerhetsställer vi att slutprodukterna håller en hög kvalitet.

 

Kunskap
KromTekniks personal har ett brett kunnande och mångårig erfarenhet i branschen. Personligt engagemang och närhet till processerna leder till en servicegrad vi är stolta över och bra relationer med våra kunder.

 

Miljö
KromTeknik värnar om miljön och strävar efter att minska vår påverkan på den. Bland annat vidtar vi energisparande åtgärder inom hela företaget, vi minimerar utsläpp från verksamheten och återvinner material på flera olika sätt.
Verksamheten ska alltid bedrivas enligt gällande miljökrav.
KromTeknik AB är sedan år 2000 certifierade enligt kvalitets-och miljösystemen ISO 9000 och ISO 14001.